Strona …

Początek przewodnictwa licencjonowanego przez państwo sięga roku 1813 w Sudetach w górach stołowych w niewielkiej miejscowości Karłów, gdzie żył i mieszkał Franciszek Pabel.
To właśnie jego osobę król Prus Fryderyk Wilhelm III wyróżnił pierwszą licencją państwową na przewodnika po najwyższym szczycie gór stołowych Szczelińcu Wielkim. Takie były początki ponad dwieście lat temu.

Aktualności

Życzenia

WYBORY PTTK 2022
27.04.2022 r. ŚRODA DOMEK LODOWY parter
I termin 16:45II termin 17:00

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór Prezydium zebrania,
 3. Uchwalenie porządku i regulaminu Walnego Zebrania,
 4. Wybór komisji: Mandatowej , Wnioskowej, Wyborczej,
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności KPiPWZO w latach 2017r. – 2021
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 9. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej na kadencje 2022 – 2025 oraz Delegatów na XX zjazd ORSO PTTK,
 10. Przedstawienie wniosków przez uczestników zebrania, dyskusja, podjęcie uchwał.
 11. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu KPiPWZO  i Komisji Rewizyjnej,
 12. Zamknięcie zebrania

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 171 /XIX/2020
z 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

Ordynacja Wyborcza
§ 3.1. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu z głosem decydującym mają wszyscy
członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą
składką członkowską za bieżący rok
§ 4.3. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania
uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 4.4.  Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami
umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!WYBIERACIE DEMOKRATYCZNIE ZARZĄD Z PREZESEM I KOMISJĘ REWIZYJNĄ RAZ NA CZTERY LATA

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2021
w DNIU SOBOTA 29-01-2022R. zaczynamy o GODZ. 17:00 – 17:30 do godz. 19:00 – 19:30

binary comment

GŁÓWNY SZLAK ŚWIĘTOKRZYSKI (GSŚ)
Zapowiedź wyjazdu pięciodniowego na Główny Szlak Świętokrzyski


XXXVI Ogólnopolska
Pielgrzymka Przewodników Turystycznych
JASNA GÓRA
14 -15 marca 2020r.

JUBILEUSZ 5LAT NASZEGO KLUBU 2015 – 2020

KALENDARZ IMPREZ PRZEWODNICKICH 2020r.

Czytaj dalej

KALENDARZ IMPREZ PRZEWODNICKICH 2020r.

Czytaj dalej