Kontakty – Zamówienia

Klub Przewodników i Pilotów Wycieczek ZIEMI OPOLSKIEJ
Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego, 
ul. Barlickiego 2A, 45-08 Opole
tel. 728-515-953
Numer rachunku bankowego PKO BP 77 1020 3714 0000 4602 0391 7929

logo3

E-mail: kontakt@przewodnicy.opole.pl