Aktualności

Życzenia

WYBORY PTTK 2022
27.04.2022 r. ŚRODA DOMEK LODOWY parter
I termin 16:45II termin 17:00

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór Prezydium zebrania,
 3. Uchwalenie porządku i regulaminu Walnego Zebrania,
 4. Wybór komisji: Mandatowej , Wnioskowej, Wyborczej,
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności KPiPWZO w latach 2017r. – 2021
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 9. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej na kadencje 2022 – 2025 oraz Delegatów na XX zjazd ORSO PTTK,
 10. Przedstawienie wniosków przez uczestników zebrania, dyskusja, podjęcie uchwał.
 11. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu KPiPWZO  i Komisji Rewizyjnej,
 12. Zamknięcie zebrania

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 171 /XIX/2020
z 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

Ordynacja Wyborcza
§ 3.1. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu z głosem decydującym mają wszyscy
członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą
składką członkowską za bieżący rok
§ 4.3. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania
uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 4.4.  Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami
umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!WYBIERACIE DEMOKRATYCZNIE ZARZĄD Z PREZESEM I KOMISJĘ REWIZYJNĄ RAZ NA CZTERY LATA

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2021
w DNIU SOBOTA 29-01-2022R. zaczynamy o GODZ. 17:00 – 17:30 do godz. 19:00 – 19:30

binary comment

GŁÓWNY SZLAK ŚWIĘTOKRZYSKI (GSŚ)
Zapowiedź wyjazdu pięciodniowego na Główny Szlak Świętokrzyski


XXXVI Ogólnopolska
Pielgrzymka Przewodników Turystycznych
JASNA GÓRA
14 -15 marca 2020r.

JUBILEUSZ 5LAT NASZEGO KLUBU 2015 – 2020

strona 2 i 3

Okazja dla kolekcjonerów – limitowana edycja w bardzo niskim nakładzie i w bardzo atrakcyjnej cenie – Medal 20 lecia Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego oczywiście w eleganckim zielonym etui. Kontakt tel. 728-515-953

Dodaj komentarz